SuperUsers billede

TCP / IP

Siden ’81 har IPv4 været grundstammen for kommunikation på både internet og private net. Kom i dybden med services og protokoller i stakken.

TCP / IP forløb

TCP / IP Kurser

 • SU-050 Netværk Grundkursus (1 dag)
  • Kurset giver dig et stort kendskab til fagtermer og netværksbegreber, så du får en dyb forståelse af, hvad et netværk består af, og hvad det kan bruges til.
 • SU-056 TCP/IP InternetWorking (4 dage)
  • Kurset giver overblik over bl.a. OSI-modellen, TCP/IP og andre protokolstakke. Du lærer at bruge netværksmodeller i praksis på LAN- og WAN-baserede net.
 • CI-100 Implementing and Administering Cisco Solutions – Del 2 (5 dage)
  • Kurset giver overblik over netværkstermer og regler, så du kan opsætte, konfigurere og vedligeholde mindre-til-mellemstore netværk med routere og switche.
 • CI-099 Implementing and Administering Cisco Solutions – Del 1 (5 dage)
  • Kurset giver dig overblik over bl.a. OSI modellen, TCP/IP og andre protokolstakke, herunder Cisco-specifikke udvidelser. Du lærer at bruge netværksmodeller i praksis på LAN- og WAN-baserede net.

TCP / IP certificeringspakker

Listepris 26.750 DKK
Din pris 23.200 DKK
(Eksl. moms)

Er du i tvivl?

Det ligger os meget på sinde, at du finder det kursus, der skaber mest værdi for dig og din arbejdsplads. Brug 2 minutter på at ringe eller skrive til vores rådgivere, der sidder klar med teknisk sparring.

SuperUsers

Kort om TCP/IP

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol): Alle data på internettet er IP-pakker, og TCP sørger for sikker og samlet transmission. SuperUsers har erfaring med TCP/IP siden 1984, det er vores store hobby!
SuperUsers billede

TCP/IP

IP = Internet Protocol

Alt der sendes/modtages på internettet er IP-pakker.  I en IP-pakke står, hvor den kommer fra (afsender IP-adressen), og hvor den skal sendes til (modtager IP-adressen). 

TCP = Transmission Control Protocol

Når man sender en mail eller henter en hjemmeside, bliver disse data pakket i et antal IP-pakker (data kan typisk ikke være i én IP-pakke). TCP’s opgave er at gensende pakker der går tabt, samt at sikre at de enkelte pakker samles hos modtageren i rigtig rækkefølge.

OSI-modellen: Protokollernes lag

Protokollerne er inddelt i ordnede lag, hvor hvert lag har sin opgave.

OSI-modellen viser disse syv lag.

Nogle af de mest kendte protokoller i værts-laget (lag 4 til 7)

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP bruges til at ”få en enhed på nettet”.
Protokollen tildeler en host i et netværk en unik IP adresse, netmaske og default gateway, og dermed er det muligt for denne host, at sende pakker gennem netværket.
Desuden kan der uddeles andre informationer, som gør dagligdagen nemmere fx DNS servers IP adresse og domæne navn.

DNS (Domain Name Services)

DNS bruges til at oversættet imellem navn til IP-adresse, fx fra www.superusers.dk til 212.98.70.130.
D.v.s. man kan finde en IP adresse på en host, hvis man kender navnet på hosten, eller hvis man kender en IP adresse, at finde navnet på den host, der ejer adressen.

FTP (File Transfer Protocol)

Filoverførsel!
FTP er en protokol til overførsel af filer mellem en server og en host. FTP kan være en udfordring at sætte op, hvis en af maskinerne står bag en NAT-konverter. Desuden kan der være et problem, hvis der benyttes brugernavn og password, da disse sendes i klar tekst.

HTTP/HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol)

Kommunikation mellem web-server og web-browser, overførsel af HTML-dokumenter og lign.
HTTP bruges til at overføre sider på World Wide Web, som nok er den mest brugte protokol på internettet. HTTPS har samme formål som HTTP, men med HTTPS krypteres data, så andre ikke kan læse dataindholdet.

IMAP (Internet Message Access Protocol)

Email-protokol, bruges til at hente mails fra server til klient.
IMAP er sammen med POP3 de mest brugte protokoller til at hente emails fra en remote server. Alle mail-klienter og servere understøtter i dag IMAP. Med IMAP kan flere klienter samtidigt være forbundet til samme mailbox.

NFS (Networking File System)

Fildeling, ofte imellem forskellige operativsystemer.
NFS er en Distributed File System protokol, så brugere kan tilgå filer, der ligger på en server. NFS benytter i dag TCP som transportprotokol og er typisk implementeret på UNIX og Linux; men Windows har også mulighed for at benytte NFS.

POP3 (Post Office Protocol 3)

Email-protokol, bruges til at hente mails fra server til klient.
POP3 er sammen med IMAP de mest brugte protokoller til at hente emails fra en remote server. Alle mail-klienter og servere understøtter i dag POP3.

SSH (Secure Shell)

Krypteret dataoverførsel via TCP.
Secure Shell bruges til at kryptere data, der sendes over nettet. Fx til at kryptere en telnet-forbindelse eller en hvilken som helst anden TCP forbindelse.

Telnet (Telnet):

Protokol til når man via nettet skal bruge et tekstbaseret login.
Telnet er en tovejs kommunikationsprotokol der ofte benyttes til at fjernstyre tekstbaserede konsoller, man skal være opmærksom på, at bruger godkendelse sendes i klar tekst.

Ovenstående protokoller ligger i lag 5-7 (data-lagene), nedenfor TCP og UDP som er i lag 4 (transportlaget).

TCP (Transmission Control Protocol)

TCP er en protokol til garanteret overførsel af data. Dette sker ved, at der opretter en session mellem afsender og modtager, som så kontrollerer at alle afsendte data er modtaget, og hvis det ikke sker, vil de manglende data gensendes.

UDP (User Datagram Protocol)

UDP er en ikke-garanteret dataoverførsel, den benyttes mest til streaming data (fx lyd og video), hvor det er vigtigere, at der er et jævnt flow af data, end at alle data kommer frem til modtageren.
Andre overliggende protokoller benytter også UDP, dette er oftest for at spare pakker på nettet. 

Nogle af de mest kendte protokoller i medielaget (lag 1 til 3)

IP-protokollen er på lag 3, netværkslaget.

IP (Internet Protocol)

Alt der fysisk sendes på internettet er IP-pakker. Disse pakker farer frem og tilbage, efter regelsættet beskrevet i IP-protokollen. Alt laves således om til et antal IP-pakker, før det kommer ud på nettet.
IP protokollen bruges til at give en host en unik adresse på et net, så det er muligt at kommunikere mellem 2 maskiner.
IP adresserne er opbygget, så det er muligt at kigge på en del af adressen og ud fra den vide, hvilken vej pakken skal sendes (lidt ligesom postnumre).

Hermed nåede vi ned til lag 2, linklaget.

L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol)

L2TP er (som PPTP) en metode til at oprette en VPN forbindelse
Med L2TP er det muligt at lave en godkendelse af tunellen, og data i tunnelen er ikke krypteret, men det er muligt at kryptere data med IPSec protokollen.
L2TP pakken pakkes i en UDP pakke med portnummer 1701.

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)

PPTP er (som L2TP) en metode til at oprette en VPN forbindelse.

Dette sker via en TCP kontrolforbindelse, og der oprettes en Generic Routing Encapsulation GRE tunnel. PPTP beskriver ikke godkendelse eller kryptering, men i Microsoft operativsystemer er indbygget godkendelse og kryptering.

Så kom vi helt ned til det, som man kan røre ved.

Det Fysiske lag

Det fysiske lag er kabler, stik, netkort og signaler gennem luften (laser, radiobølger), her overføres en seriel bitstrøm, hvor man ikke umiddelbart kan se, hvilken protokol der sendes gennem nettet, f.eks. bliver de første 64 bit kun brugt til at synkronisere afsender og modtagers hastighed.